Skip to content

Tag: peringkat webometrics untirta

Artikel 0

Peringkat Nasional Untirta Menurut Webometrics, 2016 – 2020

Belakangan ramai tulisan dan perbincangan tentang peringkat kampus menurut Webometrics. Nah, jadilah saya mengadakan penelusuran tentang hal tersebut untuk kampus tempat saya mengajar: Untirta. Tentu pemeringkatannya di tingkat nasional, belum […]