Wah saya kemakan janji, badan sakit-sakit semua. Tapi apa boleh buat, ini foto usaha keras yang dilakukan di hari ke-empat dari 30 hari menuju split. Agak lumayan, walaupun masih memprihatinkan 😉

2013-11-29 16.20.52

Tinggalkan Balasan